VEGANSAUSAGEkJkcalbiałkowęglowodanyw tym cukryTłuszczw tym kwasy tłuszczowe nasyconesól
VEGANWURST Kiełbasa bawarska VEGANWURST Kiełbasa bawarska 1005 240 22,8 9,1 3,5 12,5 10,8 1,5